Prezentaci Ruční papírny navštívilo vedení Olomouckého kraje v čele s panem hejtmanem.

Aktuality